De VvvK gaat en staat voor het belang van het kind én de kindertherapeut

Commissies & Functionarissen

Het bestuur wordt in haar dagelijkse taken versterkt door twee commissies en vier functionarissen.

Klachtencommissie
De Klachtencommissie opereert onafhankelijk van het bestuur van de VvvK en is geen adviesorgaan voor leden omtrent handelswijze binnen de therapiesetting. De klachtencommissie is te bereiken via: klachtencommissie@vvvk.nl
                        
Commissieleden:
Ellen Stuivenberg, lid
Leidy Zoeteman, secretaris
Mr. Danielle Stibbe, advocaat te Amsterdam, voorzitter commissie (www.fontijnstibbe.nl)


Aangesloten Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling (AAFKM)
De AAFKM van de VvvK is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie m.b.t. de meldcodeen het beleid rond kindermishandeling aan leden van de VvvK opdat deze conform de verplichte meldcode kunnen werken. De AAFKM is aangesloten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (www.lvak.nl). De AAFKM functioneert als vertrouwelijk informatiepunt voor leden van de VvvK betreffende allerlei vragen en onduidelijkheden aangaande kindermishandeling.

De AAFKM is alleen te raadplegen voor leden van de VvvK en geeft geen juridische adviezen. De AAFKM is te bereiken via: afkm@vvvk.nl

Binnen de VvvK zijn twee personen verantwoordelijk voor deze informatie:
Hannie Strien
Sandra Sinot


Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van de VvvK is Lydia Janssen (www.lydiajanssen.nl). Zij is een externe deskundige en alleen te raadplegen voor leden van de VvvK, op gronden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de VvvK.
 

Kascommissie 2014
De Kascommissie controleert de jaarlijkse financiële resultaten van de VvvK voorafgaand aan de jaarlijkse ALV.

Commissieleden:
Saskia Kenselaar
Annelies van Geest

 

FUNCTIONARISSEN

De functionaris Communicatie is Carolien Ziegelaar. Zij ondersteunt het bestuur op het gebied van interne en externe communicatie(info@vvvk.nl).

De functionaris Opleidingen is  Dorothé Vinke. Zij is verantwoordelijk voor het aanbod van na- en bijscholing aan de leden en voor de organisatie van VvvK-workshops en de herregistratie (herregistratie@vvvk.nl).

De functionaris Visitatie is Joke Andringa. Zij verantwoordelijk voor de uitvoering van correcte visitatie van VvvK-leden conform het visitatieprotocol van de VvvK (info@vvvk.nl).
 

laatste nieuws

Vergoedingen 2017 bekend!

lees verder

Wijzigingen in vergoedingenoverzicht 2016

lees verder

VERGOEDINGEN 2016 voor KINDER EN JEUGDTHERAPIE

lees verder

Positie van Kinder-en Jeugdtherapeuten binnen de jeugdhulp

lees verder

CECZ

16 maart is het eerste landelijke examen Psychosociale en Medische Basiskennis. Het onafhankelijk Centraal Exameninstuut Complementaire Zorg (CECZ).....

lees verder

Waarschuwing Nep Facturen

Het blijkt dat er mensen actief zijn die proberen behandelingen vergoed te krijgen bij verzekeraars.....

lees verder

handige downloads

handige links