De naam “Vereniging van en voor Kindertherapie” , VvvK, zal gaan verdwijnen.

Per 1 juli zijn de leden van de VvvK voortaan te vinden bij de VIT, Vereniging van Integraal Therapeuten. Alle informatie over de therapeuten en hun werkwijze is te vinden op:

 https://vit-therapeuten.nl/

Werkwijze

Uitgangspunt van de werkwijze is dat gewerkt wordt vanuit de eigen kracht van de cliënt. De therapie richt zich zowel op de innerlijke wereld van de cliënt, als op zijn of haar buitenwereld (het gezin, de familie, de omgeving, de school).

Lees meer

Integratieve therapie

De VvvK-therapeut werkt vanuit de integratieve visie. De therapeut stelt hierbij de cliënt (het kind of de jongere) centraal en observeert, luistert, speelt, praat en benadert hem of haar vanuit verschillende invalshoeken.

Lid worden

  • Ruim 130 enthousiaste collega’s
  • Ondersteuning in het op peil houden van kennis
  • (Gedeeltelijke) vergoeding voor je cliënten

Lees meer