Welkom op de site van de VvvK,  de eerste gespecialiseerde beroepsvereniging voor integratieve kinder- en jongerentherapeuten in Nederland. De VvvK-therapeuten verlenen psychosociale zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar.

Deze site is bedoeld voor kinder- en jongerentherapeuten en belanghebbenden, waaronder jongeren, ouders, zorgverzekeraars en verwijzers in de gezondheidszorg.

Het uitgangspunt van de kindertherapie is gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, vastgesteld en aangenomen in New York in 1989. Dit verdrag geldt voor kinderen tot 18 jaar in 193 landen, waaronder Nederland.

Werkwijze

Uitgangspunt van de werkwijze is dat gewerkt wordt vanuit de eigen kracht van de cliënt. De therapie richt zich zowel op de innerlijke wereld van de cliënt, als op zijn of haar buitenwereld (het gezin, de familie, de omgeving, de school).

Lees meer

Integratieve therapie

De VvvK-therapeut werkt vanuit de integratieve visie. De therapeut stelt hierbij de cliënt (het kind of de jongere) centraal en observeert, luistert, speelt, praat en benadert hem of haar vanuit verschillende invalshoeken.

Lid worden

  • Ruim 130 enthousiaste collega’s
  • Ondersteuning in het op peil houden van kennis
  • (Gedeeltelijke) vergoeding voor je cliënten

Lees meer