De VvvK gaat en staat voor het belang van het kind én de kindertherapeut

Werkwijze

De VvvK-therapeut werkt vanuit de integratieve visie. De therapeut stelt hierbij de cliënt (het kind of de jongere) centraal en observeert, luistert, speelt, praat en benadert hem of haar vanuit verschillende invalshoeken. Uitgangspunt is dat gewerkt wordt vanuit de eigen kracht van de cliënt. De therapie richt zich zowel op de innerlijke wereld van de cliënt, als op zijn of haar buitenwereld (het gezin, de familie, de omgeving, de school). Ieder mens maakt immers deel uit van een groter geheel. De therapeut gaat met het kind of de jongere op zoek naar de eigen unieke benadering die bij hem of haar past. Dat betekent dat elk therapietraject maatwerk is. 

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is kortdurend. Een therapietraject beslaat gemiddeld 5-15 sessies.

De problemen en/of klachten waarmee het kind, de jongere en ouders te maken kunnen krijgen, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Problemen en klachten die o.a. behandeld kunnen worden via kinder- en jeugdtherapie zijn:

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, buikpijn; broekpoepen;
  • Verwerken van emotionele conflicten zoals bij trauma, scheiding, angsten, agressie, rouw, ziekte;
  • Gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, liegen, gebrek aan concentratie, antisociaal gedrag;
  • Problemen die horen bij een ontwikkelingsfase zoals moeilijk slapen, zindelijkheid, basisvertrouwen;
  • Niet met plezier naar school gaan;
  • Gepest worden of pesten;
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, hoogbegaafdheid;
  • Omgaan met een gestelde diagnose zoals AD(H)D, ASS, Asperger, dyslexie, dyscalculie etc.

handige downloads

handige links

laatste nieuws

VERGOEDINGEN 2019 kinder- en jongerentherapie

lees verder

Positie van Kinder-en Jongerentherapeuten binnen de jeugdhulp

lees verder

Waarschuwing Nep Facturen

Het blijkt dat er mensen actief zijn die proberen behandelingen vergoed te krijgen bij verzekeraars.....

lees verder