Als je je wil aanmelden, stuur dan een mailtje maar info@vvvk.nl en je ontvangt een mail met alle informatie over de stappen die je dient te nemen om je aan te melden!

VvvK-lidmaatschap

De kosten lopen per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Aanmeldingen vanaf juli krijgen 40% korting op het lidmaatschapsgeld. Aanmeldingen zijn mogelijk van januari t/m september van elk kalenderjaar. Aanmeldingen vanaf oktober t/m december gaan in per januari van het opvolgende jaar.

Jaarlijkse kosten 

De kosten voor het A-registerlidmaatschap in 2020 zijn €450,- per jaar (€270,- vanaf juli). Het lidmaatschap is inclusief  een verplicht collectief verzekeringspakket met daarin een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering én de kosten van verplichte aansluiting in het kader van de Wkkgz bij geschilleninstantie S.C.A.G..  De VvvK heeft haar verzekeringen ondergebracht bij Meeùs/AON.

De factuur voor de kosten van het RBCZ/TCZ lidmaatschap t.b.v. tuchtrecht, ontvang je van RBCZ zelf en dien je jaarlijks direct aan hen te voldoen.

Opzeggen lidmaatschap

Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november voorafgaand aan het jaar van opzegging schriftelijk bij info@vvvk.nl gemeld te worden. Na bevestiging van de VvvK wordt deze definitief verwerkt. Het niet tijdig opzeggen leidt automatisch tot betaling van het lidmaatschap van het volgende kalenderjaar.