LID WORDEN

Voordelen lidmaatschap

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij onze vereniging. Je bent bij ons van harte welkom als nieuw lid, waarbij je de volgende voordelen geniet:

 • Ruim 130 positieve, enthousiaste collega’s
 • Ondersteuning in het op peil houden van kennis d.m.v. workshops en opleidingen
 • Intervisiegenoten
 • (Gedeeltelijke) vergoeding voor je cliënten
 • Informatievoorziening over belangrijke onderwerpen die voor de kinder- en jongerentherapeut van belang zijn
 • Een herkenbare positie in het werkveld a.g.v. een eigen AGB kwalificatie voor de VvvK-therapeut
 • Bundeling van krachten
 • Een beroepsvereniging die vol voor jou en het vak van kinder- en jongerentherapeut gaan

Voorwaarden lidmaatschap

Om A-registerlid te kunnen worden van de VvvK (en zo te voldoen aan de richtlijnen van de zorgverzekeraars) kun je je als kinder- en jongerentherapeut aanmelden. Het bestuur hanteert de volgende voorwaarden en kwaliteitseisen/criteria voor toelating:

 • Einddiploma 3- of 4-jarige (beroeps)opleiding (integratieve) Kinder- en Jongeren/Jeugdtherapie
  en daarnaast:
 • Psychosociale basiskennis gelijkwaardig aan NVAO HBO-Bachelor opleidingen aan te
  tonen door:
  1. Diploma NVAO- geaccrediteerde HBO-Bachelor (mits diploma behaald na 1988) of WO -opleidingen van o.a. SPH | MWD | CMV | Psychologie | Kunstzinnige Therapie |Creatieve Therapie| Toegepaste en WO psychologie| HBO of WO Pedagogiek | master orthopedagogiek   (voor een up to date lijst, ga naar www.rbcz.nu) , of:
  2. Diploma Psychosociale Basiskennis conform PLATO-eindtermen van een door CPION of SNRO erkend
  opleidingsinstituut of via het centraal examen, of:
  3. ECP-houder.
 • Integratieve ziens- en werkwijze
 • Verplichte aanmelding bij Vektis (register zorgverleners) voor AGB-codes.
 • Kwalificatiecode voor VvvK therapeuten is 9024. Indien een lid reeds in het bezit is van of in aanmerking komt voor een 94 code, wordt het lid geadviseerd hiervoor te kiezen
 • Overleggen originele verklaring van het gedrag (VOG), aan te vragen met het door de VvvK verstrekte aanvraagformulier bij de gemeente waar de kinder- of jeugdtherapeut woonachtig is
 • Verplichte inschrijving bij Kamer van Koophandel
 • Verplichte website met duidelijke vermelding van contactgegevens, de dienstverlening integratieve kinder- of jongerentherapie, lidmaatschap en nummer van de VvvK, werkwijze en duidelijke vermelding van welke dienstverlening wel/niet voor vergoeding in aanmerking komt
 • Verplichte registratie in het digitale VvvK-Ledenportaal
 • Verplichte deelname aan de collectieve verzekering voor het lid, omvattende beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand (Wkkgz)
 • Verplichte registratie middels collectieve aanmelding bij S.C.A.G.
 • Onderwerping aan extern klacht- en tuchtrecht (TCZ), middels verplicht lidmaatschap Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ.nu)
 • Verplichte visitatie van de praktijk door visiteurs van de VvvK-Commissie Visitatie

Aanmelden

Als je je wil aanmelden, stuur dan een mailtje maar info@vvvk.nl en je ontvangt een mail met alle informatie over de stappen die je dient te nemen om je aan te melden!

NB:
Recent afgestudeerde kinder- en jeugdtherapeuten zonder bewijs van psychosociale basiskennis (NVAO HBO-Bachelor diploma, diploma Psychosociale Basiskennis) kunnen zich niet aanmelden bij de VvvK. Indien gewenst, kan de VvvK de kinder- of jeugdtherapeut informeren over mogelijke trajecten om te voldoen aan alle gestelde criteria.

Kosten VvvK-lidmaatschap

De kosten lopen per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Aanmeldingen vanaf juli krijgen 40% korting op het lidmaatschapsgeld. Aanmeldingen zijn mogelijk van januari t/m september van elk kalenderjaar. Aanmeldingen vanaf oktober t/m december gaan in per januari van het opvolgende jaar.

De kosten voor het A-registerlidmaatschap in 2020 zijn €400,- per jaar (€240,- vanaf juli). Het lidmaatschap is inclusief de jaarlijkse registratiekosten bij POLS online en een verplicht collectief verzekeringspakket met daarin een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering én de kosten van verplichte aansluiting in het kader van de Wkkgz bij geschilleninstantie S.C.A.G. De VvvK heeft haar verzekeringen ondergebracht bij AON.

Kosten voor RBCZ/TCZ lidmaatschap t.b.v. tuchtrecht. Deze factuur ontvang je van RBCZ zelf en dien je jaarlijks direct aan hen te voldoen.

“Doordat ik veel alleen als zelfstandige in mijn eigen kinder- en jongerenpraktijk werk, vind ik het heel prettig dat ik een hechte club van collega’s heb gevonden bij de VvvK. Door middel van leuke bijeenkomsten en regionale activiteiten houden we regelmatig contact met elkaar. Ik voel me gesteund wanneer ik een collegiaal overleg kan hebben met een van andere leden. Wanneer ik met vragen zit kan ik altijd bij ons actieve bestuur terecht”.

“Vooral de samenwerking met collega’s in de regio, die mogelijk is door o.a. de werkwijze van de VvvK, is voor mij heel prettig.
Ik voel me thuis bij de VvvK, het contact met het bestuur en de commissies is heel laagdrempelig”.