Wat leuk dat je geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij onze vereniging. Je bent bij ons van harte welkom als nieuw lid, waarbij je de volgende voordelen geniet:

Om A-registerlid te kunnen worden van de VvvK (en zo te voldoen aan de richtlijnen van de zorgverzekeraars) moet je aan de onderstaande criteria voldoen:

A-registerleden hebben zich als kinder- of jeugdtherapeut via POLS online (https://www.polsonline.nl) aangemeld bij de VvvK en zijn door het bestuur toegelaten op basis van de volgende voorwaarden en kwaliteitseisen/criteria:

Als je je wil aanmelden, stuur dan een mailtje maar info@vvvk.nl en je ontvangt een mail met alle informatie over de stappen die je dient te nemen om je aan te melden!

NB:

VvvK-lidmaatschap

De kosten lopen per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Aanmeldingen vanaf juli krijgen 40% korting op het lidmaatschapsgeld. Aanmeldingen zijn mogelijk van januari t/m september van elk kalenderjaar. Aanmeldingen vanaf oktober t/m december gaan in per januari van het opvolgende jaar.

Jaarlijkse kosten 

De kosten voor het A-registerlidmaatschap in 2020 zijn €450,- per jaar (€270,- vanaf juli). Het lidmaatschap is inclusief de jaarlijkse registratiekosten bij POLS online en een verplicht collectief verzekeringspakket met daarin een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering én de kosten van verplichte aansluiting in het kader van de Wkkgz bij geschilleninstantie S.C.A.G..  De VvvK heeft haar verzekeringen ondergebracht bij Meeùs/AON.

Kosten voor RBCZ/TCZ lidmaatschap t.b.v. tuchtrecht. Deze factuur ontvang je van RBCZ zelf en dien je jaarlijks direct aan hen te voldoen.

Bijkomende éénmalige kosten zijn:

Opzeggen lidmaatschap

Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november voorafgaand aan het jaar van opzegging schriftelijk bij info@vvvk.nl gemeld te worden. Na bevestiging van de VvvK wordt deze definitief verwerkt. Het niet tijdig opzeggen leidt automatisch tot betaling van het lidmaatschap van het volgende kalenderjaar.