ORGANISATIE EN BESTUUR

Bestuur VvvK
Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Op de ALV van 2020 is het huidige bestuur gekozen:

Voorzitter: Dorine Hoogendam  voorzitter@vvvk.nl
Secretaris: Bastiaan Spies  info@vvvk.nl
Penningmeester: Nicolette Brinkhorst  penningmeester@vvvk.nl
Communicatie: Nancy Hauzendorfer  communicatie@vvvk.nl
Herregistratie; Natalija Grasso  herregistratie@vvvk.nl

Voor overige vragen en opmerkingen mail je naar  info@vvvk.nl