Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Op de ALV van 2020 is het huidige bestuur gekozen:

Secretaris: Bastiaan Spies

Penningmeester: Nicolette Brinkhorst

Voorzitter: Dorine Hoogendam

Communicatie: Nancy Hauzendorfer

BESTUURSTAKEN

De bestuursleden zijn belast met het besturen van de vereniging binnen de mogelijkheden van de statuten en de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De bestuurstaken omvatten o.a.:

Contact met het bestuur

Over financiële administratie mail je naar penningmeester@vvvk.nl
Voor beleids-/overkoepelende verenigingszaken mail je naar voorzitter@vvvk.nl
Over ledenadministratie en alle overige vragen en opmerkingen mail je naar info@vvvk.nl