Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Op de ALV van 2020 is het huidige bestuur gekozen:

Voorzitter: Dorine Hoogendam

Secretaris: Bastiaan Spies

Penningmeester: Nicolette Brinkhorst

Communicatie: Nancy Hauzendorfer

Herregistratie; Natalija Grasso

Contact met het bestuur

Over financiële administratie mail je naar penningmeester@vvvk.nl
Voor beleids-/overkoepelende verenigingszaken mail je naar voorzitter@vvvk.nl
Over ledenadministratie en alle overige vragen en opmerkingen mail je naar info@vvvk.nl