OVER DE VvvK

De beroepsvereniging voor integratieve kinder- en jeugdtherapeuten is opgericht in 2009. De VvvK-therapeuten verlenen integratieve therapie (kortdurende vorm van psychotherapie) aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. Doel van de VvvK is om de kwaliteit van de kinder- en jongerentherapie in Nederland te garanderen, bevorderen en ontwikkelen door o.a. het hanteren van duidelijke toelatingscriteria. De aangesloten therapeuten worden jaarlijks getoetst op kennis, kunde en professionaliteit.

Zij werken integratief, de therapie is laagdrempelig, kortdurend en gericht op snel herstel zodat het kind (4 -12 jaar) of de jongere (13 -18 jaar) het weer zelf kan. Kortom, elke therapie is uniek en maatwerk. VvvK-therapeuten vindt u in heel Nederland. Zij worden veelal (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

De VvvK gelooft in samenwerking om haar positie en die van haar leden te versterken en heeft dan ook nauwe contacten met andere beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere professionals in het veld. Met het overkoepelende doel voor ogen, vindt op dit moment het onderzoek ‘Effectmeting’ plaats waarbij op wetenschappelijke wijze het effect van de integratieve therapie wordt onderzocht.

De VvvK is aangesloten bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en het TCZ-tuchtrecht.