VOOR OUDERS

Als ouder wilt u dat het goed gaat met uw kind, en dat het gelukkig is. Ook elk kind wil zich gelukkig, veilig en tevreden voelen. Soms lukt dit niet. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Integratieve kinder- en jongerentherapeuten gaan ervan uit dat elk kind een goede reden heeft om te doen zoals het doet. Daarbij is elk kind uniek en heeft daarom recht op een eigen, unieke benadering en behandeling. Een integratieve kinder- en jongerentherapeut biedt die unieke behandeling.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De kinder- en jongerentherapeut stelt het kínd centraal en kijkt, luistert, speelt, praat of benadert het kind op verschillende manieren. De therapie richt zich zowel op de binnenwereld (het innerlijk) als op de buitenwereld van het kind. De buitenwereld, het systeem rondom het kind (het gezin, de familie, de omgeving, de school) wordt als nodig nauw betrokken. De therapeut gaat met uw kind op zoek naar de aanpak die past bij uw kind, met gebruik van zijn eigen kracht. En kiest daarbij uit een schat aan methoden en hulpmiddelen.

http://www.integratievekindertherapeuten.nl/

Kwaliteit van de therapeuten

De bij de VvvK aangesloten therapeuten hebben allen een een 3 of 4 jarige post-hbo-opleiding integratieve kinder- en jeugdtherapie met goed gevolg afgerond én zijn in het bezit van een diploma Psychosociale Basiskennis. Jaarlijks worden zij getoetst aan de kwaliteitseisen die door ons en het werkveld aan hen worden gesteld. Daarbij kunt u denken aan na- en bijscholingen, bijhouden van literatuur, intervisie, leertherapie en het voeren van een degelijke administratie.

Kosten en vergoedingen

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt ook in 2021 een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve- of Natuurgeneeswijzen of Psychosociale zorg. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te zien of integratieve kinder- en jeugdtherapie ook aan u wordt vergoed. Belangrijk is dan te vermelden dat uw therapeut is aangesloten bij de VvvK.

Ouderlijk gezag

Kinder- en jeugdtherapeuten zijn wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van hun kind tot 16 jaar.

Mail ons

“Onze zoon zat een periode niet zo lekker in zijn vel. Via via zijn we bij een kindertherapeut terecht gekomen, meteen na de kennismaking wisten we als ouder dat we op de juiste plek waren voor onze zoon. Hij voelde zich na 1 sessie direct op zijn gemak en ging wekelijks met plezier heen. Hij is nu weer een gelukkig mannetje!”

“Voor ons als ouders was de hulp vooral gericht op: hoe kan ik hem het beste helpen en tegelijker tijd hoe blijft het daarbij thuis gezellig. Dat is gelukt! Onze zoon zelf zegt hier over dat hij heeft leren leren en het hem geholpen heeft om te plannen.”