Als ouder wilt u dat het goed gaat met uw kind, en dat het gelukkig is. Ook elk kind wil zich gelukkig, veilig en tevreden voelen. Soms lukt dit niet. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Integratieve kinder- en jeugdtherapeuten gaan ervan uit dat elk kind een goede reden heeft om te doen zoals het doet. Daarbij is elk kind uniek en heeft daarom recht op een eigen, unieke benadering en behandeling. Een integratieve kinder- en jeugdtherapeut biedt die unieke behandeling.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De kinder- en jongerentherapeut stelt het kínd centraal en kijkt, luistert, speelt, praat of benadert het kind op verschillende manieren. De therapie richt zich zowel op de binnenwereld (het innerlijk) als op de buitenwereld van het kind. De buitenwereld, het systeem rondom het kind (het gezin, de familie, de omgeving, de school) wordt als nodig nauw betrokken. De therapeut gaat met uw kind op zoek naar de aanpak die past bij uw kind, met gebruik van zijn eigen kracht. En kiest daarbij uit een schat aan methoden en hulpmiddelen.

U kunt integratieve kinder- en jongerentherapie overwegen bij de volgende problemen van uw kind:

Kwaliteit van de therapeuten

De bij de VvvK aangesloten therapeuten hebben allen een een 3 of 4 jarige post-hbo-opleiding integratieve kinder- en jeugdtherapie met goed gevolg afgerond én zijn in het bezit van een diploma Psychosociale Basiskennis. Jaarlijks worden zij getoetst aan de kwaliteitseisen die door ons en het werkveld aan hen worden gesteld. Daarbij kunt u denken aan na- en bijscholingen, bijhouden van literatuur, intervisie, leertherapie en het voeren van een degelijke administratie.

Kosten en vergoedingen

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt ook in 2020 een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve- of Natuurgeneeswijzen of Psychosociale zorg.Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te zien of integratieve kinder- en jeugdtherapie ook aan u wordt vergoed. Belangrijk is dan te vermelden dat uw therapeut is aangesloten bij de VvvK.

Klachtregeling

De VvvK kent een klachtregeling.

Ouderlijk gezag

Kinder- en jeugdtherapeuten zijn wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van hun kind tot 16 jaar.

Mail ons

“Mijn zoon is erg geholpen door de therapeut. Na 5 gesprekken voelt hij zich heel anders.”

” Mijn dochter is veel zekerder geworden. Ze durft nu zelfs in de pauze op school te blijven. ”