VOORDELEN VvvK-THERAPEUT

Voor sommige ouders is het lastig om binnen de hulpverlening een juiste keuze te maken als hun kind hulp nodig heeft. Als u voor een VvvK-therapeut kiest, kiest u voor de volgende unieke voordelen:

  • Laagdrempelig: geen wachtlijsten, geen verwijzing van huisarts nodig, mag wel
  • Preventief: hiermee wordt erger en duurder voorkomen
  • Effectief: Kortdurend en op maat, geen onnodige diagnoses en labels
  • Samen: met je gezin en andere betrokkenen
  • Eigen kracht: Je kind leert zijn kwaliteiten ontdekken en in te zetten
  • Je kind weet t, kan t, doet t!