WERKWIJZE

De VvvK-therapeut werkt vanuit de integratieve visie. De therapeut stelt hierbij de cliënt (het kind
of de jongere) centraal en observeert, luistert, speelt, praat en benadert hem of haar vanuit
verschillende invalshoeken. Uitgangspunt is dat gewerkt wordt vanuit de eigen kracht van de
cliënt. De therapie richt zich zowel op de innerlijke wereld van de cliënt, als op zijn of haar
buitenwereld (het gezin, de familie, de omgeving, de school). Ieder mens maakt immers deel uit
van een groter geheel. De therapeut gaat met het kind of de jongere op zoek naar de eigen
unieke benadering die bij hem of haar past. Dat betekent dat elk therapietraject maatwerk is.
Integratieve kinder- en jongerentherapie is kortdurend. Een therapietraject beslaat gemiddeld 5-15
sessies.

De problemen en/of klachten waarmee het kind, de jongere en ouders te maken kunnen krijgen,
kunnen van uiteenlopende aard zijn. Problemen en klachten die o.a. behandeld kunnen worden
via kinder- en jeugdtherapie zijn:

 • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, buikpijn; broekpoepen;
 • Verwerken van emotionele conflicten zoals bij trauma, scheiding, angsten, agressie,
  rouw, ziekte;
 • Gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, liegen, gebrek aan concentratie, antisociaal
  gedrag;
 • Problemen in de emotieregulatie (boos, angstig etc.)
 • Problemen die horen bij een ontwikkelingsfase zoals moeilijk slapen, zindelijkheid,
  basisvertrouwen;
 • Niet met plezier naar school gaan;
 • Gepest worden of pesten;
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, hoogbegaafdheid;
 • Omgaan met een gestelde diagnose zoals AD(H)D, ASS, Asperger, dyslexie, dyscalculie
  etc.